Roczna składka zdrowotna do złożenia

Roczna składka zdrowotna za 2023 rok


Rok temu wszedł nowy obowiązek dla przedsiębiorców – roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Niedługo mija czas rozliczenia tej składki za 2023 rok.

Roczną składkę zdrowotną rozliczamy w kwietniowej deklaracji ZUS. Termin na wysłanie tej deklaracji mija 20 maja. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców. Nie obejmuje osób rozliczających się kartą podatkową, właścicieli jednoosobowych spółek z o.o. i spółek komandytowych.

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili lub zamknęli działalność w roku ubiegłym również muszą rozliczyć roczną zdrowotną.

Zwolnienia ze składki zdrowotnej

Niektóre grupy przedsiębiorców mogą korzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej. Są to:

  • emeryci i renciści pobierający świadczenia w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie, a którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ich miesięczny przychód z działalności nie przekracza połowy minimalnej emerytury,
  • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a które opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ich miesięczny przychód z działalności nie przekracza połowy minimalnej emerytury,
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zarabiające na niej mniej od minimalnego wynagrodzenia, jeśli wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a ich miesięczny przychód z działalności nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia,
  • osoby uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego i pobierające go w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Przychody osiągnięte w miesiącach, w których dana osoba korzysta ze zwolnienia, są wyłączone z podstawy rocznej składki zdrowotnej.

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Gdy osoba posiadająca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności podlega z tytułu prowadzenia działalności (nie może mieć innych tytułów do podlegania ubezpieczeniom) obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i jest opodatkowana skalą podatkową, to roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy. Przysługuje to od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym został otrzymany stopień niepełnosprawności.

Minimalna składka zdrowotna

Minimalna wartość rocznej podstawy składki zdrowotnej za 2023 roku wynosi 41 880,00 zł (3 490,00 zł × 12 miesięcy). Oznacza to, że przedsiębiorcy zarówno korzystający z opodatkowania według skali podatkowej, jak i podatku liniowego musieli do ZUS-u wpłacić co najmniej 9% wartości tej podstawy, czyli za rok 2023 kwotę 3 769,20 zł.

Jak wyliczyć roczną składkę zdrowotną

Aby wyliczyć roczną składkę zdrowotną, należy pomnożyć roczny dochód przez:

  • 9% – na skali podatkowej,
  • 4,9% na podatku liniowym.

Dochód potrzebny do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej ustalamy w następujący sposób: przychód osiągnięty za dany rok pomniejszamy o poniesione w ciągu roku koszty oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne (o ile nie zostały one zaliczone do kosztów). Należy tu uwzględnić różnicę remanentową – jeśli będzie ona ujemna, to zmniejszy dochód stanowiący podstawę naliczenia składki zdrowotnej, a gdy dodatnia to trzeba będzie zwiększyć dochód o jej wartość. Przy ustalaniu rocznej podstawy składki nie uwzględnia się również przychodów i kosztów, jakie wystąpiły w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem

Na ryczałcie podstawa składki zdrowotnej i wysokości miesięcznych składek są takie jak w poniższej tabeli:

Roczny przychódPodstawa naliczenia stawki zdrowotnejWysokość miesięcznej składki zdrowotnej
Do 60 000,00 zł4 179,56 zł
(6 965,94 zł × 60%)
376,16 zł
(4 179,56 zł × 9%)
Do 300 000,00 zł6 965,94 zł
(6 965,94 zł × 100%)
626,93 zł
(6 965,94 zł × 9%)
Powyżej 300 000,00 zł12 538,69 zł
(6 965,94 zł × 180%)
1 128,48 zł
(12 538,69 zł × 9%)

Przy opodatkowaniu przychodów ryczałtem, przedsiębiorcy mogą wybrać sposób rozliczania składki zdrowotnej. Mogą ją rozliczać na podstawie:

  • przychodu z poprzedniego roku lub
  • bieżącego przychodu.

Zwroty i nadpłaty rocznej składki zdrowotnej

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej może wyjść nadpłata lub niedopłata. Dopłaty należy dokonać do 20 maja. Przy nadpłacie można wnioskować o jej zwrot. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dokonywał zwrotu nadpłaty, gdy zostaną spełnione dwa warunki: 

  • na koncie płatnika nie znajdują się zaległości,
  • wniosek o zwrot został złożony w terminie. 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie ZUS. Można dla ułatwienia w obliczeniach skorzystać również z dedykowanego kalkulatora.

Szukaj

Archiwa

Kategorie

Najnowsze

Tagi

facebook faktury elektroniczne fanpage IFT IMIR KSEF limity majówka nadpłata nasze biuro nowy adres PIT Podatki podsumowanie płaca minimalna rozliczenie roczne ryczałt składki sprawozdanie wypłaty zamknięte zdrowotne ZUS