kiedy trzeba dać pracownikom PIT-11, IFT i IMIR

Ostatnie dni na dostarczenie pracownikom rozliczeń


To ostatni moment, kiedy pracodawcy muszą dostarczyć swoim pracownikom PIT-11, IMIR i IFT. Zostało na to bardzo mało czasu, bo tylko kilka dni. A Państwo spełniliście już swój obowiązek?

Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek dostarczyć swoim pracownikom druki PIT-11, IMIR i IFT.

Czym jest IFT

W przypadku pracowników zagranicznych, gdy nie są rezydentami i uzyskują wynagrodzenia na podstawie innej niż umowa o pracę, zamiast PIT-11 sporządzamy deklarację IFT. Terminy są podobne jak w przypadku PIT-11, IFT należy złożyć do urzędu i wysłać pracownikowi do końca lutego.

Mamy dwa druki:

 • IFT-1 – w przypadku całego roku,
 • IFT-1R – w przypadku wystawienia na żądanie lub przy likwidacji firmy.

IMIR

Oprócz PIT-11 pracodawca powinien też wystawić pracownikowi IMIR (dawniej RMUA). To informacja na temat odprowadzanych składek ZUS z podziałem na miesiące. Może być wydawany co miesiąc w formie pasków wynagrodzeń lub w formie rocznego raportu w wyszczególnieniem poszczególnych miesięcy. Pracodawca ma czas do końca lutego, aby wystawić pracownikom ten dokument.

Informacje z druku ZUS IMIR muszą pokrywać się z tymi przedstawionymi w protokołach wysłanych do ZUS, a także zawierać określone przez prawo (Dz.U.2022.1009, Art. 41) wytyczne takie jak:

 • numery identyfikacyjne ubezpieczonego (np. PESEL),
 • nazwisko i imię,
 • wymiar czasu pracy,
 • zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające szczegółowe dane,
 • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki,
 • rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z budżetu państwa,
 • oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej,
 • dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, na podstawie uwzględnionych w ustawie szczegółowych wytycznych.

W sytuacji, gdy dane z druku ZUS IMIR nie zgadzają się według pracownika (ubezpieczonego) ze stanem rzeczywistym, ma prawo złożenia na piśmie protokołu do swojego pracodawcy (płatnika składek) z prośbą o sprostowanie, do 3 miesięcy od otrzymania informacji. Dodatkowo ubezpieczony powinien przekazać tę informację do ZUS.

Jeżeli w czasie 3 miesięcy od otrzymania ZUS IMIR, pracownik nie wniesie wątpliwości co do dokumentu, uznaje się, że jest on prawidłowy i obowiązujący.

Szukaj

Archiwa

Kategorie

Najnowsze

Tagi

facebook faktury elektroniczne fanpage IFT IMIR KSEF limity majówka nadpłata nasze biuro nowy adres PIT Podatki podsumowanie płaca minimalna rozliczenie roczne ryczałt składki sprawozdanie wypłaty zamknięte zdrowotne ZUS