Dzień małych przedsiębiorstw

Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw


27 czerwca to Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to święto dla wielu naszych klientów.

W związku z tym składamy serdeczne życzenia wszystkim małym, średnim i mikro-przedsiębiorcom, pomyślności w prowadzeniu swoich działalności.

Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw został ustanowiony, żeby podkreślić ich znaczenie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w promowaniu innowacji, kreatywności i godziwej pracy. Obchody tego święta mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu MMŚP w zrównoważony rozwój oraz promowanie formalizacji, uczestnictwa i wzrostu tych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, regionalnych i krajowych, w tym poprzez zapewnienie dostępu do budowania zdolności i usług finansowych.