Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej - wpływ na rozliczenie

Wpływ zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej na rozliczenie podatkowe


Kilka dni temu zakończył się proces rocznego rozliczania zdrowotnego. Aktualnie wielu przedsiębiorców uzyskało nadpłatę składki zdrowotnej i teraz ubiega się o jej zwrot. Czy ma to jakiś wpływ na ich rozliczenie podatkowe i od czego to zależy?

W tym roku płatnicy składek ZUS po raz pierwszy składali roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Wielu z nich wyszła nadpłata i mogą się teraz ubiegać o jej zwrot. Mają na to czas jeszcze tylko do 1 czerwca. Jak to zrobić, opisaliśmy w artykule na ten temat. Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej może mieć wpływ na rozliczenie podatkowe, lecz nie w każdym przypadku.

Jaki jest wpływ zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej na rozliczenie podatkowe?

To czy zwrot nadpłaty ma wpływ na rozliczenie podatkowe zależy przede wszystkim od wybranej przez płatnika składek formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Najprostsza sytuacja jest w przypadku rozliczania na skali podatkowej.

Skala podatkowa

W przypadku opodatkowania według zasad ogólnych zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej nie ma wpływu na rozliczenie podatkowe. Wynika to z tego, że podatnicy rozliczający się tą formą opodatkowania nie mogą zaliczyć zapłaconej składki w koszty uzyskania przychodu.

Podatek liniowy

Przy podatku liniowym zwrot nadpłaty ma wpływ na rozliczenie roczne podatnika. Przy metodzie liniowej wyliczania podatku dochodowego są dwie możliwości do wyboru. Można zapłaconą zdrowotną odliczyć od dochodu albo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, oczywiście do wysokości określonego limitu (w 2022 r. było to 8 700 zł).

W pierwszym przypadku, gdy składka została odliczona od dochodu w rozliczeniu PIT za 2022 rok, to zwrot nadpłaty należy doliczyć do dochodu za 2023 rok. Nie dotyczy to jednak sytuacji, jeśli zapłacona składka była większa od limitu.

W przypadku zaliczenia zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów w 2022 roku, należy skorygować koszty w 2023 roku w momencie zwrotu nadpłaty składki mając na względzie limit.

Przykład

Przedsiębiorca na liniowym PIT zapłacił w 2022 r. tytułem składki zdrowotnej 12 tys. zł, a odliczył od dochodu 8700 zł. Zwrot nadpłaty składek w wyniku rozliczenia rocznego w wysokości 2 tys. zł nie będzie miał dla niego żadnych skutków podatkowych. Dopiero gdyby zwrot ten wyniósł powyżej 3300 zł, pojawiłby się obowiązek wykazania dochodu do opodatkowania. Przykładowo przy zwrocie w kwocie 4 tys. zł do dochodu trzeba byłoby doliczyć 700 zł, co wynika z wyliczenia: 8700 – (12 000 – 4000).

Anna Koleśnik https://rachunkowosc.com.pl/rozliczenie-podatkowe-nadplaconej-skladki-zdrowotnej-za-2022-r

Ryczałt

W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wpływa na ich rozliczenie podatkowe. Wynika to z tego, że na ryczałcie można odliczyć od przychodu połowę zapłaconej składki zdrowotnej.

Zwrot nadpłaty należy w tym przypadku doliczyć do przychodu w rozliczeniu PIT-28 za 2023 rok w wysokości 50%.