Zakładanie firmy

Udzielamy informacji w zakresie:

 • wybrania najkorzystniejszej formy prawnej, w jakiej najlepiej będzie się prowadzić daną działalność gospodarczą biorąc pod uwagę jej zakładaną charakterystykę, np.:
  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna,
  • spółka prawa handlowego,
 • wybranie optymalnej formy opodatkowania,
 • przygotowania i złożenia wniosku rejestracyjnego,
 • dokonania dodatkowych zgłoszeń – VAT, ZUS, itp.,
 • odpowiemy na każde Twoje pytanie związane z uruchomieniem działalności.
Zakładanie firmy