Kadry i płace

Prowadzimy pełną obsługę w zakresie płac i kadr.

Rejestracja, rozliczanie miesięczne, sporządzanie świadectw pracy.

Oczywiście sporządzamy PIT-11, PIT-IFT, itp.

Naliczamy składki w ramach PPK.

Monitorujemy terminy badań lekarskich i szkoleń BHP.

Kadry