Pomożemy Ci otworzyć i prowadzić Twoją działalność gospodarczą! 

Oferujemy pełne usługi w zakresie:

  • Księgi handlowej
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ewidencji ryczałtowej
  • Obsługi kadrowo-płacowej i zusowskiej