Zmieni się limit płatności gotówkowych

Limit płatności gotówkowych 2024


Od stycznia 2024 wejdzie nowy limit płatności gotówkowych. Po jego przekroczeniu będzie można płacić tylko przelewem. Będzie on dotyczył teraz również konsumentów.

W celu zwiększenia kontroli urzędów skarbowych nad kontami przedsiębiorców oraz promocji płatności bezgotówkowych, zostaną wprowadzone zmiany. Jeżeli transakcja przekroczy ustalony limit, to zapłata za nią nie będzie mogła być w formie gotówki. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów, jednak dla każdej z tych grup limit jest trochę inny.

Limit u przedsiębiorców

Jeżeli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, to płatność powinna być zapłacona przelewem.

Od stycznia 2024 roku należy pamiętać, że przy transakcjach przewyższających tę kwotę:

  • jeśli cała płatność do transakcji zostanie dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie stanowił kosztu;
  • płatność gotówką do transakcji w kwocie do 8000 zł stanowi koszt podatkowy.

Jeśli podatnik począwszy od 2024 roku zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 8000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, wówczas jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów (jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów) – w miesiącu, w którym odpowiednio dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Wydatki powyżej 8000 zł uregulowane gotówką nie będą stanowiły kosztu podatkowego również w przypadku:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania.

Limit u konsumentów

Został wprowadzony również podobny limit dla konsumentów, czego wcześniej nie było. Jeżeli całkowita suma transakcji przekracza 20 000 zł lub jej równoważność w innych walutach, należy za nią zapłacić bezgotówkowo.

Szukaj

Archiwa

Kategorie

Najnowsze

Tagi

facebook faktury elektroniczne fanpage gotówka KSEF limity majówka nadpłata nasze biuro nowy adres PIT Podatki płaca minimalna rozliczenie roczne ryczałt składki sprawozdanie wypłaty zamknięte zdrowotne ZUS