Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 


Księga podatkowa daje możliwość płacenia podatku dochodowego od osiągniętego dochodu. Jest to metoda uproszczona w porównaniu do pełnej księgowości. Generalnie należności i zobowiązania nie są ewidencjonowane. Podatek płacimy wtedy, kiedy jest dochód. Rozliczenie podatku dochodowego następuje w okresach rocznych. Co miesiąc płacimy zaliczki na podatek dochodowy, po wyliczeniu dochodu za dany miesiąc w układzie narastającym od 1. stycznia danego roku.


Tutaj mamy do wyboru zasady ogólne z podstawową formą stawki podatkowej, tj. 18% według progresywnej skali podatkowej lub podatek liniowy w wysokości 19% liczony niezależnie od osiągniętego dochodu.


Podstawowy zakres czynności w podatkowej księdze przychodów i rozchodów to:

  • ewidencja kosztów i przychodów;

  • ewidencja środków trwałych;

  • ewidencja wyposażenia;

  • ewidencje podatku od towarów i usług VAT;

  • sporządzanie deklaracji PIT do rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ich elektroniczne przekazywanie;

  • sporządzenie rozliczenia rocznego.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów