Terminarz – kalendarz urzędowych rozliczeń elektronicznych

niektóre terminy deklaracji papierowych różnią się od elektronicznych- są krótsze, nie podaję ich!!

* – zdarzenia występujące raz w roku

* – zdarzenia kwartalne

* – zdarzenia comiesięczne

STYCZEŃ

 • 10.01. – wpłata składek ZUS za grudzień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.01. – wpłata składek ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.01

  * wpłata pobranych w grudniu zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał

  * wpłata na PFRON za grudzień

  * złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy/

 • 25.01

  * wpłata podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

 • 31.01.

  * złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły rok (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał ubiegłego roku

  * złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za ubiegły rok (PIT-4R)

  * złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za ubiegły rok (PIT-8AR)

  * przekazanie do ZUS informacji o danych za ubiegły rok do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

LUTY

 • 10.02. – wpłata składek ZUS za styczeń – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.02. – wpłata składek ZUS za styczeń – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.02. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń

  * wpłata pobranych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń

  * wpłata na PFRON za styczeń

 • 25.02. – wpłata podatku VAT za styczeń oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

 • 28.02.

  * przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w ubiegłym roku (PIT-11)

  * przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w ubiegłym roku (PIT-40)

  * przekazanie ubezpieczonemu informacji za ubiegły rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

MARZEC

 • 10.03. – wpłata składek ZUS za luty – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.03. – wpłata składek ZUS za luty – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.03. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty

  * wpłata pobranych w lutym zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty

  * wpłata na PFRON za luty

 • 25.03. – wpłata podatku VAT za luty oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

 • 31.03.

  * sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

  * przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

KWIECIEŃ

 • 10.04. – wpłata składek ZUS za marzec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.04. – wpłata składek ZUS za marzec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.04. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec

  * wpłata pobranych w marcu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec

  * wpłata na PFRON za marzec

 • 25.04.

  * wpłata podatku VAT za marzec oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

 • 30.04

  * złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

  * przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

MAJ

 • 10.05. – wpłata składek ZUS za kwiecień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.05. – wpłata składek ZUS za kwiecień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.05. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień

  * wpłata pobranych w kwietniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień

  * wpłata na PFRON za kwiecień

 • 25.05. – wpłata podatku VAT za kwiecień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

  CZERWIEC

 • 10.06. – wpłata składek ZUS za maj – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.06. – wpłata składek ZUS za maj – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.06. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj

  * wpłata pobranych w maju zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj

  * wpłata na PFRON za maj

 • 25.06. – wpłata podatku VAT za maj oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

LIPIEC

 • 10.07. – wpłata składek ZUS za czerwiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.07. – wpłata składek ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.07. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za czerwiec

  * wpłata pobranych w czerwcu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec

  * wpłata na PFRON za czerwiec

 • 25.07. –

  * wpłata podatku VAT za czerwiec oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

SIERPIEŃ

 • 10.08. – wpłata składek ZUS za lipiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.08. – wpłata składek ZUS za lipiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.08. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec

  * wpłata pobranych w lipcu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec

  * wpłata na PFRON za lipiec

 • 25.08. – wpłata podatku VAT za lipiec oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

WRZESIEŃ

 • 10.09. – wpłata składek ZUS za sierpień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.09. – wpłata składek ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.09. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień

  * wpłata pobranych w sierpniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień

  * wpłata na PFRON za sierpień

 • 25.09. – wpłata podatku VAT za sierpień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

PAŹDZIERNIK

 • 10.10. – wpłata składek ZUS za wrzesień- osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.10. – wpłata składek ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.10. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień

  * wpłata pobranych we wrześniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień

  * wpłata na PFRON za wrzesień

 • 25.10. –

  * wpłata podatku VAT za wrzesień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

LISTOPAD

 • 10.11. – wpłata składek ZUS za październik – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.11. – wpłata składek ZUS za październik – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.11. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik

  * wpłata pobranych w październiku zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik

  * wpłata na PFRON za październik

 • 25.11. – wpłata podatku VAT za październik oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

GRUDZIEŃ

 • 10.12. – wpłata składek ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.12. – wpłata składek ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.12. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad

  * wpłata pobranych w listopadzie zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad

  * wpłata na PFRON za listopad

 • 25.12. – wpłata podatku VAT za listopad oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna