Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby, które chcą otworzyć działalność gospodarczą i nie mają wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej w funkcjonowaniu jako przedsiębiorca, mogą skorzystać z naszej wiedzy.

W trakcie przygotowań do otwarcia działalności gospodarczej celowym jest pozyskanie podstawowej wiedzy w zakresie wyboru formy opodatkowania, przystąpienia do VAT-u, sposobu prowadzenia rozliczeń.

Biuro zapewni pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań, w tym również w zakresie zastosowania najlepszej formy opodatkowania.

Można oczywiście uczyć się wszystkiego praktycznie. Jednakże wiąże się to z prawdopodobieństwem i ryzykiem popełnienia błędów oraz mniej lub bardziej trafnych decyzji.

Pomagamy wypełnić wszystkie druki i zgłoszenia przy uruchomieniu działalności.

Początek działalności gospodarczej to zazwyczaj częstsze spotkania w biurze rachunkowym oraz telefony i e-maile.

Klienci wtedy właśnie najczęściej potrzebują informacji i wsparcia – jest to po prostu okres uczenia się podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

Zlecenie prowadzenia usług rachunkowych przez nasze biuro rachunkowe gwarantuje Państwu fachową i solidną obsługę przez wykwalifikowaną kadrę, poparte dodatkowo dwudziestokilkuletnim doświadczeniem.

Jednym ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych jest ciągła zmiana przepisów podatkowych, a także nieustannie zmieniające się interpretacje prawa podatkowego.

Jest rzeczą bardzo trudną ciągle śledzić zmiany prawa i dostosowywać swoje funkcjonowanie do nowej rzeczywistości.

Nasze biuro rachunkowe przekazuje na bieżąco wszelkie informacje o zmianach, które mają wpływ na sposób i formę prowadzenia działalności gospodarczej.