Kadry i płace

 


  • sporządzanie list płac;

  • przygotowanie raportów i deklaracji do ZUS;

  • tworzenie deklaracji podatku od osób fizycznych PIT 4, PIT 11, PIT 40;

  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych.