Inne


  • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów;

  • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków;

  • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych;

  • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi US, ZUS, GUS, PFRON;

  • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych.