Ewidencja ryczałtowa

 


Zryczałtowany podatek dochodowy to teoretycznie uproszczona forma opodatkowania, dla której prowadzi się ewidencję sprzedaży, tzw. ewidencję ryczałtową.


Dotyczy zarówno dochodów z najmu, wolnych zawodów, jak i z prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania jest przychód. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej (handel, produkcja, usługi) występują stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%.


Na pewno ta forma opodatkowania jest korzystna tam, gdzie nie występują lub są niskie koszty uzyskania przychodu.


Uwaga!

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym określa w sposób szczegółowy, kiedy ta forma opodatkowania może zostać zastosowana. Jest szereg obostrzeń i wyłączeń, które nie pozwalają lub ograniczają stosowanie tej formy opodatkowania. I tak np. wykonanie sprzedaży, która nie podlega tej formie opodatkowania spowoduje utratę w trakcie roku podatkowego prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym i konieczność przejścia na zasady ogólne i prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Trzeba pamiętać o tym, że to niejedyne „pułapki” dotyczące tej formy opodatkowania.


Podstawowy zakres czynności w zryczałtowanym podatku dochodowym:

  • ewidencja sprzedaży;

  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;

  • ewidencje podatku od towarów i usług VAT;

  • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędami Skarbowymi;

  • sporządzenie rozliczenia rocznego;

  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych.