• 10.09. – wpłata składek ZUS za lipiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.09. – wpłata składek ZUS za lipiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.09. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień

  * wpłata pobranych w lipcu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień

  * wpłata na PFRON za lipiec

 • 25.08. – wpłata podatku VAT za sierpień oraz złożenie deklaracji VAT-7,

  VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

Terminy rozliczeniowe – wrzesień 2016