PAŹDZIERNIK

 • 10.10. – wpłata składek ZUS za wrzesień- osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.10. – wpłata składek ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.10. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień

  * wpłata pobranych we wrześniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień

  * wpłata na PFRON za wrzesień

 • 25.10. –

  * wpłata podatku VAT za wrzesień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

Terminy rozliczeniowe październik 2016