Terminy rozliczeniowe luty 2017

 • 10.02. – wpłata składek ZUS za styczeń – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.02. – wpłata składek ZUS za styczeń – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.02. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń

  * wpłata pobranych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń

  * wpłata na PFRON za styczeń

 • 25.02. – wpłata podatku VAT za styczeń oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

 • 28.02.

  * przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w ubiegłym roku (PIT-11)

  * przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w ubiegłym roku (PIT-40)

  * przekazanie ubezpieczonemu informacji za ubiegły rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Terminy rozliczeniowe luty 2017