Grudzień

 

 • 10.12. – wpłata składek ZUS za listopad- osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.12. – wpłata składek ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.12. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad

  * wpłata pobranych we wrześniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad

  * wpłata na PFRON za listopad

 • 25.12. –

  * wpłata podatku VAT za listopad oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

Terminy rozliczeniowe – grudzień 2016