Terminarz rozliczeniowy – maj 2016

 


 • 10.05. – wpłata składek ZUS za kwiecień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.05. – wpłata składek ZUS za kwiecień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.05. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień

  * wpłata pobranych w kwietniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień

  * wpłata na PFRON za kwiecień

 • 25.05. – wpłata podatku VAT za kwiecień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

Terminarz rozliczeniowy – maj 2016