Terminarz rozliczeniowy za lipiec 2017

 • 10.07. – wpłata składek ZUS za czerwiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.07. – wpłata składek ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.07. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za czerwiec

  * wpłata pobranych w czerwcu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec

  * wpłata na PFRON za czerwiec

 • 25.07. –

  * wpłata podatku VAT za czerwiec oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

Terminarz rozliczeniowy za lipiec 2017