Terminarz rozliczeniowy kwiecień 2017

 


 • 10.04. – wpłata składek ZUS za marzec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • 15.04. – wpłata składek ZUS za marzec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.04. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec

  * wpłata pobranych w marcu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec

  * wpłata na PFRON za marzec

 • 25.04.

  * wpłata podatku VAT za marzec oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna /kwartalna

 • 30.04

  * złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

  * przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

Terminarz rozliczeniowy kwiecień 2017