Terminarz rozliczeniowy – czerwiec 2016

 


 • 10.06. – wpłata składek ZUS za maj – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.06. – wpłata składek ZUS za maj – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.06. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj

  * wpłata pobranych w maju zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj

  * wpłata na PFRON za maj

 • 25.06. – wpłata podatku VAT za maj oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

Terminarz rozliczeniowy – czerwiec 2016