Termin 31 stycznia 2016

  • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły rok (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał ubiegłego roku
  • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za ubiegły rok (PIT-4R)
  • złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za ubiegły rok (PIT-8AR)
  • przekazanie do ZUS informacji o danych za ubiegły rok do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
Termin 31 stycznia 2016