Termin 20 stycznia

 


* wpłata pobranych w grudniu zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

* wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień

* wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał

* wpłata na PFRON za grudzień

* złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy

Termin 20 stycznia