20 listopada – przypomnienie o terminach

  •  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik

  • wpłata pobranych w październiku zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik

  • wpłata na PFRON za październik

 

 

20 listopada – przypomnienie o terminach
Tagi: