ABC księgowości

Biuro rachunkowe T-K na tej podstronie zaprezentuje Państwu podstawowe pojęcia księgowe i ich znaczenie.

Strona jest w trakcie tworzenie, sukcesywnie będą dodawane coraz to nowe hasła.

Będzie to własna praca, ale będziemy korzystać też z różnych źródeł w celu dbałości o jakość słownika, porównania poprawności poszczególnych terminów itd. Praca będzie długotrwała, bo wymagać będzie porównań z wielu źródeł np. Encyklopedia PWN, Wikipedia oraz innych.

A – a konto

B– bilans, budżet, bessa

C– cesja

D– deklaracja

E– eksport

F– fiskus

G– główny księgowy, goodwill

H– hossa

I– innowacje

J– joint-venture

K– konto, księgowość

L– leasing – finansowy, operacyjny, zwrotny

M– marża

N- należności, NIP

O- obligacja, opodatkowanie

P- PIT

R- rozliczenie

S- saldo

T- taksa

U- ubezpieczenie

W- waluta

V- VAT

Z- zysk, zapasy materiałowe, zobowiązanie

Katalog NextGreenCar